China

Wenzhou rail transit

Logo of Wenzhou rail transit

System map

System map of Wenzhou Metro

Download (png)

Links

Stations

Line S1 (Blue line)

 • Tongling
 • Panqiao
 • South Railway Station
 • Xiuyu
 • Xinqiao
 • Dezheng
 • Longxia Road
 • Wenzhou Railway Station
 • Huimin Road
 • Sanyang Wetland
 • Wenchang
 • Longteng Road
 • Technology City
 • Yaoxi
 • Olympic Center
 • Yongzhong
 • Airport
 • Lingkun
 • Oujiangkou
 • Ouhua
 • Shuang’ou Avenue