Iran

Mashhad Urban Railway

Mashhad Urban Railway logo

System map

Mashhad Urban Railway map

Download (png)

Schedule

Mashhad Urban Railway operates from 6:00 a.m. to 10:00 p.m. daily.

Links

Stations

Lines 1

 • Vakil Abad
 • Kuhestan Park
 • Int. Exposition
 • Eghbal e lahouri
 • Sayyad-e-shirazi
 • Sadaf
 • Haft-e-Tir
 • Danesh Amuz
 • Seyed Razi
 • Kowsar
 • Park-e-Mellat
 • Azadi
 • Khayyam
 • Palestine
 • Taleghani
 • Ghaem
 • Shariati
 • Imam Khomeini
 • Basij
 • Hefdah-e-Shahrivar
 • Parvin-e-Etessami
 • Ghadir
 • Bustan-e Reyhaneh
 • Hasheminejad Airport

Lines 2

 • Tabarsi
 • Velayat
 • Fajr
 • Nabovvat
 • Mofateh
 • Raah Ahan
 • Shohada
 • Saadi
 • Shariati
 • Alandasht
 • Kuhesangi
 • Shahid Kaveh
 • Salamat